فرم دارالقرآن ها، موسسات و خانه های قرآن غیر دولتی

فرم دارالقرآن ها، موسسات و خانه های قرآن غیر دولتی

شورای توسعه فعالیت های قرآنی استان گلستان

برادر/خواهر گرامی ، باسلام وتحیات الهی. طرح آمایش جامع قرآنی استان گلستان برآن است تا به خواست خداوند متعال ، برای اولین بار، بانک آماری جامعی از موضوعات قرآنی استان ، تشکیل دهد تا در مسیر برنامه ریزی جهت ارتقاء سطح قرآنی استان گامی موثر برداشته شود. لذا از حضرتعالی درخواست می گردد پرسشنامه زیر را با دقت مطالعه و تکمیل فرمایید .امید است این قدم خیر شما در محضر خدای تعالی مقبول افتد.
این پرسشنامه برای موسسات و خانه های قرآن می باشد. پرسشنامه شماره 1 جهت تکمیل برای فعالان قرآنی ( قاری – حافظ – تواشیح – مفسر- مربی- فعال- سایر )تهیه شده است که برای هر یک از عزیزان به صورت جداگانه باید تکمیل گردد .