ثبت نام افراد حقیقی:

ثبت نام افراد حقیقی:

از اینکه می خواهید عضوی از یاوران و حامیان ریحانه باشید و ما را در این راه خدا پسندانه همیاری کنید ، باعث خشنودی و افتخار ماست که حضور شما را در کنار خود احساس کنیم.
شما با تکمیل موارد زیر و ثبت نام در سایت در لیست خیرین ریحانه قرار می گیرید که هر ماه گزارشی از رویدادهای مهم موسسه ریحانه به همراه نیازها و مواردی که می توانیم با مساعدت و همیاری شما منتفع نماییم ذکر می شود و مواردی را که به کمک و یاری شما نیز منتفع گردیده است نیز ذکر خواهد شد .
در ضمن خیرین عزیز می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر از رویدادها ، فعالیت ها و نیاز های موسسه با شماره ۰۱۷۳۲۲۲۲۶۶۲ تماس نمایند.