ثبت نام شرکت ها و موسسات حقوقی:

ثبت نام شرکت ها و موسسات حقوقی:

از سازمان ها ، موسسات ، شرکت ها دولتی و خصوصی که تا کنون در کنار ما بودن و ما را در این امر خیر یاری رسانندن کمال تشکر را داریم.
موسسه خیریه ریحانه ضمن تشکر ، از شما دعوت می نمایید با تکمیل موارد ذکر شده و ثبت نام در سایت به جمع همیشگی ما بپیوندید.
قابل ذکر است که موسسه ریحانه هر ماه گزارشی از رویدادهای مهم ریحانه را با ذکر نیازهای که می توانیم در آینده نزدیک و یاری خدا و شما مسئولین عزیز منتفع نماییم را در این گزارش برای شما اعلام می نمایید و مواردی را که با کمکهای شما عزیزان نیز رفع شده با شرح کامل برای شما ارائه خواهد شد.
در ضمن خیرین عزیز می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر از رویدادها ، فعالیت ها و نیاز های موسسه با شماره ۰۱۷۳۲۲۲۲۶۶۲ تماس نمایند.