در صورت مشاهده هر گونه پیشنهاد اخذ رشوه گزارش خود را با شماره 01732436446 به اطلاع مسئولین سازمان برسانید.